TIÊU CHUẨN GREEN LABEL – CỘNG ĐỒNG VÌ MÔI TRƯỜNG SINGAPORE

Một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong ngành gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ được cấp bởi hội đồng vì môi trường Singapore, chứng chỉ chứng nhận sản phẩm được chế tạo từ nguồn nguyên liệu tái chế, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường thêm xanh và sạch.

TIÊU CHUẨN TEST CỦA SGS

Bản test tính chất của SGS khẳng định chất lượng của gỗ nhựa Composite mang thương hiệu EURO STARK đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất để xuất khẩu đi thị trường khắp thế giới.

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo các quy trình của công ty, nâng cao hiệu quả của quá trình, tiếp tục cải tiến, đảm bảo các mức mở rộng phát triển của công ty và sản phẩm.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các loại nguyên vật liệu. ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn chung thực tế đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới.
Tiêu chuẩn được công nhận bởi UKAS – Hoa Kỳ theo hướng dẫn của IAF diễn đàn các tổ chức công nhận thế giới.